Cookie beleid DVV Duiven

De website van DVV Duiven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Gedrags(huis) regels bij Voetbalvereniging DVV - Duiven

DVV staat voor ‘Door Vriendschap Vooruit’. Dit dragen wij onder meer uit met onze kernwaarden: Betrokken, Ambitieus en Sportief. 

Voor alle duidelijkheid en transparantie heeft DVV gedragsregels opgesteld. De gedragsregels geven aan welk gedrag bij DVV wenselijk is en dus wat jij van een ander mag verwachten en wat de ander van jou mag verwachten! (als onderdeel van het Fairplay-beleid)
Echter, handel in de aard en met gezond verstand van wat hier staat beschreven.

In het leven en ook in en rond het voetbalveld draait het vooral om respect. De gedragsregels zijn dan ook rondom dit thema opgesteld. De zeven oranje gedragsregels zijn:

1. Respect voor jezelf
Respect opbrengen voor anderen en voor regels en beslissingen begint met respect voor jezelf als mens en als lid van de vereniging DVV. Als lid van de vereniging tel je mee. Iedereen heeft het recht om zich welkom te voelen binnen de vereniging en met respect te worden behandeld.

2. Respect voor anderen
Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld, grove beledigingen aan het adres van leden, bezoekers, tegenstanders, scheidsrechters en andere derden wordt niet geaccepteerd. (Seksuele) intimidatie en/of discriminatie jegens wie dan ook wordt nooit getolereerd. Leden van DVV gedragen zich op ons sportcomplex als gastheer ten opzichte van anderen.

3. Respect voor leden onderling
Onderlinge communicatie dient te geschieden op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Vanzelfsprekend is het leuk om spelers aan te moedigen, doe dit op een positieve manier zonder anderen af te kraken of je met de gekozen tactiek van de coach te bemoeien.

4. Respect voor eigen en andermans bezittingen
Leden van DVV zijn aansprakelijk voor schade door hem of haar aangericht. 
Tevens zien onze leden er op toe dat anderen niet in de kleedkamers en/of op het veld komen, als deze daar niet behoren te zijn! 
Ook zien leden, kader, vrijwilligers, maar ook de ouders en andere spelers toe op een juist gedrag in de kleedkamer en daarbuiten. Ook behoort het schoon achterlaten van de kleedkamer tot de verantwoordelijkheid van het gehele team. Dit alles geldt zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden. Afval (waaronder lege flesjes en sigaretten) wordt in de daarvoor geplaatste afvalcontainers gedaan en niet op het complex weggegooid. DVV is van mening dat leden van DVV afval ook buiten het complex niet weg moeten gooien, maar het afval moeten bewaren totdat zij in de gelegenheid zijn dit in een afvalcontainer te gooien.

5. Respect voor elkaars gezondheid
Leden van DVV zullen de rookverboden in de kleedruimtes en clubgebouw maar ook in de aangegeven rookvrije zones zowel bij thuis als uitwedstrijden respecteren.  Bij voorkeur tijdens jeugdwedstrijden niet roken direct langs de zijlijn van het speelveld.Tevens is het gebruik van soft- en harddrugs ten strengste verboden. Alcoholgebruik onder de 18  wordt niet toegestaan. Verder wordt, vooral bij de 18+ jeugd, een beperkt alcohol gebruik voorgestaan.

6. Respect voor de vereniging
Leden van DVV zullen zich te allen tijde aan de binnen de club geldende regels houden. Ieder verenigingslid leeft deze regels na en dient een ander, indien aan de orde, aan te spreken op wangedrag. Onder wangedrag wordt verstaan vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten. Tevens dient ongeoorloofd gedrag gemeld te worden aan leider, manager of bij een van de bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen. Indien jij het passender en makkelijker vindt, mag jij de melding ook direct bij de Fair Play commissie doen.

7. Respect voor opgelegde sancties
Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging en/of KNVB opgelegde sanctie naar aanleiding van een gepleegde overtreding. In de regel verhaalt de vereniging de door de KNVB opgelegde boete en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende lid.

Melden van ongewenst gedrag en handelen
Als je bij een van de bovenstaand opgestelde regels dit niet zo ervaart, meldt dit bij jouw leider/coördinator  en/of bij de Fair Play commissie. Zij zullen , waar nodig in overleg met het Bestuur van DVV, zorg dragen voor onderzoek en indien nodig voor passende maatregelen.

Namens het bestuur van DVV,

Frank Dellemann (voorzitter)

Juni 2019

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!