Cookie beleid DVV Duiven

De website van DVV Duiven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Lid worden van DVV

Wil je algemene informatie over je lidmaatschap bij DVV, lees dan eerst de tekst via deze link.

Om lid te worden van DVV hebben wij informatie van jou nodig. Deze informatie is voor intern gebruik en om te zorgen dat jij bij de KNVB bekend bent.

De volgende informatie hebben wij van jou nodig:

  1. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, klik hier om naar het online aanmeld formulier te gaan
  2. ben jij ouder dan 16 jaar vul dan ook het nummer en soort legitimatiebewijs op het formulier in
  3. ben jij 10 jaar of ouder? Stuur dan ook een recente pasfoto per post naar de ledenadministratie (zie hierna) met jouw naam en geboortedatum voor de KNVB spelerspas

Zodra wij het online aanmeld formulier hebben ontvangen, kunnen wij het proces om lid te worden in gang zetten.

Adres Leden administratie

DVV Ledenadministratie, Leeuwerikstraat 2, 6921KL Duiven

Kom jij van een andere vereniging?

Als jij de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging lid bent geweest, dan heb je overschrijving nodig. Vul op het aanmeldformulier de naam van je oude club en je lidcode in. DVV zorgt samen met je oude club voor de overschrijving. Zijn er bijzonderheden aangaande de overschrijving zal er contact worden opgenomen.

Financieel

Voor het seizoen 2023 -2024 zijn onderstaande contributiebedragen (exclusief kledingbijdrage) van toepassing:

  Per maand Per jaar
Pupillen € 14,87 € 178,44
Junioren € 16,45 € 197,40
Senioren € 20,30 € 243,60
Trainende leden € 7,99 € 95,88
35+ voetbal € 10,51 € 126,12
40+ voetbal € 9,20 € 110,40
60+ voetbal € 8,40 € 100,80
25+ voetbal Dames € 10,51 € 126,12
Mini € 6,56 € 78,72
Begunstigers   € 17,00
Niet spelende vrijwilligers zijn contributie vrij    


GelrePas

Bent u in het bezit van een GelrePas dan kan DVV de contributie innen via de GelrePas.

Dit is alleen mogelijk als er een tegoed voor sport op de pas staat, het resterde moet u zelf betalen.

Om de contributie via GelrePas te betalen moet u een copie (duidelijk leesbaar, voor- en achterzijde) van de GelrePas uplaoden bij het aanmeldformulier. Heeft u later een GelrePas dan kunt u de copie opsturen naar de ledenadministratie van DVV, dit kan per mail of per post.

Kledingfonds bijdrage

U hoeft zelf geen DVV kleding te kopen en ook niet te vervangen! 
Als u uit de kleding bent gegroeid, gaat u naar de kledingcommissie en ontvangt u een kledingstuk met de juiste nieuwe maat. Ook als de DVV Kledinglijn wijzigt, ontvangt u van DVV een nieuwe kledingset.De kledingfondsbijdrage van € 2,99 per maand is voor het gebruik van wedstrijdshirt, broek, kousen en trainingspak. De kledingbijdrage zal samen met de contributie worden geïnd. 
Het DVV kledingfonds kan pas kleding uitgeven nadat de ledenadministratie de borg op de DVV rekening heeft ontvangen. Geef bij het lid worden de kleding maten op.  Wilt u eerst passen? Dat kan tijdens de inloopavond, georganiseerd door de kledingcommissie.
De borg bedraagt EUR 80,00. De borg krijgt u terug bij beëindigen van het lidmaatschap en na het correct inleveren van de kleding. 
Voor meer gedetailleerde informatie lees de informatie bij ‘Kleding en spelregels’.

Inschrijfgeld

Voor nieuwe leden wordt € 10.00 inschrijfgeld gevraagd voor de administratiekosten.

Incasso van de contributie

Het incasso ID van DVV is: NL51ZZZ401208880000.  De incasso zal op de eerste van de maand worden uitgevoerd tenzij deze dag in het weekend valt. Als de eerste van de maand in het weekend valt zal de incasso plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Als kenmerk gebruikt DVV de lidcode met de periode waarop de incasso betrekking heeft.

Incasso borg nieuwe leden

Het incasso ID van DVV is: NL51ZZZ401208880000.  De incasso zal op de eerste van de maand worden uitgevoerd tenzij deze dag in het weekend valt. Als de eerste van de maand in het weekend valt zal de incasso plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Als kenmerk gebruikt DVV de lidcode met de vermelding betaling borg.

Niet betalen

Wij maken u erop attent, dat de contributie vooraf betaald dient te worden. Bij niet tijdige betalingen en na niet reageren op aanmaningen kan contributieachterstand uitsluiting van alle DVV activiteiten tot gevolg hebben. Hierbij blijft de plicht tot betalen bestaan.

Organisatie

Jos van Huët is verantwoordelijk voor de contributie- en ledenadministratie en de DVV Penningmeester heeft vanuit zijn bestuursfunctie de eindverantwoordelijkheid.

De ledenadministratie is bereikbaar via [email protected] of

Leeuwerikstraat 2 6921KL Duiven
telefonisch via 0316-265265.

Wanneer kun jij met voetbal beginnen?

Voordat je actief kunt starten bij DVV wordt de aanmelding in de ledenadministratie verwerkt en verzonden naar de KNVB. Na verwerking bij de KNVB ontvangt de vereniging een bevestiging middels een relatienummer: het lidnummer, of te wel ‘uw lidnummer’.

Nieuw aangemelde leden krijgen via de DVV coördinator bericht wanneer en in welk team zij actief kunnen beginnen met trainen en wedstrijden spelen. Soms komt het voor dat nieuwe leden niet direct kunnen beginnen, dan wordt jij op een wachtlijst geplaatst en krijg jij middels een e-mail of brief bericht van de ledenadministratie.

Een nieuw lid ben jij pas na het afronden van de gehele procedure (dus inclusief KNVB registratie en ontvangst van spelerspas). Pas dan bij jij aanvullend verzekerd via de KNVB tijdens alle activiteiten van DVV. Het zorgvuldig uitvoeren van het aanmeldingsprocedure is dus in jouw belang!

Alvast mee trainen De coördinator ontvangt van de ledenadministratie de nieuwe aanmeldingen en hij/zij neemt contact op met de aangemelde spelers. Dit om te melden wanneer en in welk team de speler wordt ingedeeld en wie de begeleider van het team is.

Het kan zijn dat een nieuw lid niet direct in een team geplaatst kan worden. Het kan ook zijn dat het meespelen in een wedstrijd nog niet kan omdat bij de KNVB de aanmelding nog niet is afgerond. In die gevallen kan er via de groepscoördinator (Senioren, A, B, C, D, E of F) dispensatie voor het al wel kunnen meetrainen worden aangevraagd.

De groepscoördinator bepaalt dan of het mogelijk is en bij welk (tijdelijk) team dit dan kan plaatshebben. Houdt er rekening mee dat het hier dan niet om een definitieve indeling gaat, de speler kan mogelijkerwijs voor de rest van het lopend voetbalseizoen nog bij een ander team ingedeeld worden.

De coördinator meldt aan de ledenadministratie in welk team de nieuwe speler is geplaatst. Het nieuwe lid krijgt daarna van de Ledenadministratie een bevestiging in welke team hij/zij is ingedeeld en per wanneer.

Noot: trainers/leiders, het is dus van belang dat alle potentieel nieuwe spelers altijd een aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij de ledenadministratie. Voor de verzekering is het van belang dat het gehele proces wordt afgerond.  Dus begeleid de nieuwe speler/ouder zodat zij een aanmeldingsformulier ontvangen en gaan invullen. Dus ook al zijn het broertjes, zusjes, neefjes, voormalige leden of briljante voetballers! Volg het bovenstaande proces!

Afmelden

Ingaande aan het einde van het lopende voetbaljaar

Beëindiging van het lidmaatschap is, behoudens bijzondere gevallen, alleen schriftelijk mogelijk 1 maand voorafgaand aan het eind van het seizoen (is dus voor 30 mei schriftelijk of per mail melden) bij de ledenadministratie van DVV.

Tussentijdse opzegging

Zegt een speler in de loop van het voetbaljaar het lidmaatschap op, is hij/zij contributie verschuldigd tot het einde van het lopende seizoen (30 juni). Reden hiervoor is onder meer dat de vereniging voor alle aangemelde leden de bondscontributie jaarlijks vooraf moet betalen aan de KNVB.

Overlijden

Bij overlijden van het lid wordt het lidmaatschap beëindigd met terugwerkende kracht tot datum van overlijden. De erfgenamen kunnen hiertoe een schriftelijk verzoek bij de ledenadministratie indienen met bewijs van overlijden.

Royement

Royement door het bestuur wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging, waardoor de vereniging wordt benadeeld dient te worden bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten; Hij/zij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet is voldaan na te komen.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur ( zie statuten art 6 lid 4).

Ereleden en Leden van verdiensten

Naast bovenstaande leden en vrijwilligers kent DVV ook Ere leden en Leden van verdiensten. Ons respect gaat naar alle mensen die het voetbal en alle activiteiten binnen DVV mogelijk maken, maar in het bijzonder naar mensen die zich veelal gedurende een onafgebroken zeer lange periode bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Deze mensen kunnen door de ALV of bestuur worden voorgedragen om de zeer welverdiende titel van DVV Erelid of Lid van verdienste in ontvangst te mogen nemen.

Scholieren - Maatschappelijke stages

Het is mogelijk jouw maatschappelijke stage bij DVV te doen. Vraag hiernaar bij P&O.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!